Pomer obvodu pásu k výške je najlepší a najjednoduchší ukazovateľ rizika kardiovaskulárnych príhod a mortality. Ďalšie dobré indikátory sú obvod pásu a pomer pásu k bokom.1 Ideálny pomer obvodu pásu k výške je u zdravých ľudí menší ako 0,5. Z toho vyplýva jednoduché pravidlo: „Obvod pásu nesmie presiahnuť polovicu výšky”.

Ako interpretovať hodnotu merania pomeru obvodu pásu k výške:


< 0.4

Ste príliš chudý

0.4 – 0.5

Ste zdravá hruška

0.5 – 0.6

Ste niečo medzi hruškou a jablkom*
V oblasti pásu máte viac tuku, ako je bežné u zdravého človeka. Viac cvičte a zdravšie sa stravujte. Hodnota približujúca sa k 0,6 môže naznačovať, že máte nedostatok testosterónu.2,3 Požiadajte svojho lekára, aby vám zmeral hladinu testosterónu.

> 0.6

Máte obéznu postavu v tvare jablka

Tuk okolo pásu škodí vášmu zdraviu a skracuje dĺžku života.4 Musíte začať cvičiť a zdravšie sa stravovať. Pravdepodobne trpíte nedostatkom testosterónu.2,3 Požiadajte svojho lekára, aby vám zmeral hladinu testosterónu.

 

* V rámci prípravy na návštevu lekára sa môžete otestovať na výskyt príznakov, ktoré by mohli znamenať, že máte nedostatok testosterónu, pomocou dotazníka príznakov u starnúcich mužov (AMS). Vysoké skóre AMS v kombinácii s hodnotou pomeru obvodu pásu k výške nad 0,5 môže byť významný znak toho, že trpíte nedostatkom testosterónu.

Diagram Ashwell Shape Chart®


V diagrame Ashwell Shape Chart® nižšie si môžete pozrieť (na základe svojho pomeru obvodu pásu k výške), v ktorej zóne sa nachádzate a ako výrazne musíte znížiť svoj obvod pásu, aby ste sa dostali do zdravšej zóny.

The Ashwell Shape Chart

Ďalšie testy na vyhodnotenie vašich príznakov a riziko nízkej hladiny testosterónu.

Referencie

  • Schneider HJ, Glaesmer H, Klotsche J, et al. Accuracy of anthropometric indicators of obesity to predict cardiovascular risk. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2007;92(2):589-594. Return to content
  • Allan CA, Peverill RE, Strauss BJ, Forbes EA, McLachlan RI. Waist-to-height ratio as a predictor of serum testosterone in ageing men with symptoms of androgen deficiency. Asian journal of andrology. 2011;13(3):424-431. Return to content
  • Svartberg J, von Muhlen D, Sundsfjord J, Jorde R. Waist circumference and testosterone levels in community dwelling men. The Tromso study. Eur. J. Epidemiol. 2004;19(7):657-663. Return to content
  • Ashwell M, Mayhew L, Richardson J, Rickayzen B. Waist-to-height ratio is more predictive of years of life lost than body mass index. PloS one. 2014;9(9):e103483. Return to content