Index telesnej hmotnosti (BMI – z anglického výrazu „Body Mass Index“) je jedným z nástrojov na meranie telesného tuku, ktorý sleduje pomer výšky k hmotnosti.

Aj keď sa často používa ako pomôcka, ktorá určuje zdravotný stav, neberie do úvahy svalovú hmotu: zvýšenie hodnoty BMI z dôvodu zvýšenia svalovej hmoty môže byť v súvislosti so zdravím pozitívny indikátor. Vypočítajte si svoj index telesnej hmotnosti (BMI) a vyplňte dotazník AMS. Pomocou nášho dotazníka a kalkulačky BMI dokážete odhadnúť svoj zdravotný stav.