Informácie o významných rozdieloch medzi testosterónovou liečbou na predpis a zneužívaním anabolických steroidov

 

Ako sa líši terapia testosterónom od zneužívania anabolických steroidov?

Jedným z dôvodov kontroverznosti liečby testosterónom je skutočnosť, že sa testosterón môže zneužívať zo strany športovcov aj nešportovcov.1 Existujú nepopierateľné vedecké dôkazy, že testosterón má veľmi silný účinok na zvyšovanie rastu svalovej hmoty a na zvyšovanie fyzického výkonu.1-3 Etický problém fair play v športe spoločne s dobre zdokumentovanými nežiaducimi zdravotnými následkami suprafyziologických dávok testosterónu4, resp. anabolických steroidov5-15, dali testosterónovej liečbe na predpis zlú reputáciu. To, bohužiaľ, bráni mnohým mužom trpiacim hypogonadizmom absolvovať potrebnú liečbu testosterónom na predpis.16

Nasleduje prehľad najdôležitejších rozdielov medzi terapeutickou liečbou testosterónom a zneužívaním testosterónu a anabolických steroidov (ktoré sú syntetickými derivátmi testosterónu) a vysvetlenie, prečo liečba testosterónom – ktorá je zo svojej definície poskytovaná a monitorovaná lekárom – nemá nič spoločné so zneužívaním testosterónu a anabolických steroidov.

 

Čo sú anabolické steroidy?

Aby sme pochopili rozdiely medzi testosterónovou terapiou a užívaním anabolických steroidov, je dôležité vedieť, čo vlastne anabolické steroidy sú.

Medzi anabolické a androgénne steroidy (AAS), známe pod názvom „anabolické steroidy“, „anaboliká“ alebo „steroidy“, patria syntetické deriváty testosterónu, ktoré boli vyvinuté koncom 30. rokov 20. storočia.17-22 Testosterón v nemodifikovanej forme je tiež klasifikovaný ako anabolický steroid a spolu so svojimi syntetickými derivátmi je zaradený medzi zakázané látky podľa Svetovej antidopingovej agentúry (WADA).23 Testosterón a anabolické steroidy sú právne klasifikované ako kontrolované látky podľa Prílohy III, a preto sa pri ich liečebnom používaní vyžaduje lekársky predpis.

 

 

Existujú lekárske indikácie na použitie anabolických steroidov?

Pre väčšinu ľudí môže byť prekvapením, že v súčasnosti existuje niekoľko lekárskych indikácií (chorôb) na použitie anabolických steroidov24,25; vrátane sarkopénie a krehkosti26-28, rehabilitácie po zlomenine bedra29,30 a po artroplastike kolena31-33, liečbe osteoporózy a prevencii zlomenín30,34-46, hojenia rán47,48, leukémie49,50, liečby svalovej atrofie51,52 a anémie53 u dialyzovaných pacientov, ako aj liečby kachexie pozorovanej u pacientov s chronickým obštrukčným ochorením pľúc54 a HIV.55 Tieto prínosy sa pozorujú u mužov aj žien.

Skutočnosť, že testosterón je klasifikovaný ako anabolický steroid, vyvoláva horúce diskusie o liečbe testosterónom. Hypogonadizmus je však ochorenie, ktoré si vyžaduje liečbu, pretože bez liečby testosterónom má za následok dobre zdokumentované zhoršenie metabolizmu a vznik ochorení vrátane obezity, metabolického syndrómu, cukrovky a srdcových chorôb.56

 

Ako som na tom s hladinou testosterónu ja?


Urobte si jednoduchý test zo slín z pohodlia domova!

 

Viac informácií

Liečba testosterónom nie je zneužívanie testosterónu

Ako je vysvetlené v časti “Je liečba testosterónom celoživotná liečba?”, liečba testosterónom je vo väčšine prípadov celoživotnou liečbou. Nie preto, že muži s hypogonadizmom, ktorí začínajú s testosterónovou terapiou, sa na nej stanú „závislí“, ale preto, že zmierňuje nepríjemné príznaky spôsobené nízkou hladinou testosterónu a zlepšuje duševnú pohodu, náladu a kvalitu života (a takisto objektívny zdravotný stav). Nižšie je uvedený zoznam niekoľkých dôležitých rozdielov medzi liečbou testosterónom a zneužívaním anabolických steroidov a prečo by sa nemali zamieňať.


Dávkovanie

Liečba testosterónom, ktorú predpisuje a monitoruje lekár, má dobre potvrdenú bezpečnosť. Naopak, pri zneužívaní anabolických steroidov sa používajú mnohonásobne vyššie dávky ako odporúčané klinické dávky.13 Uvádzali sa dávky až 30-krát vyššie ako fyziologické suplementačné dávky.57 To vedie k suprafyziologickým hladinám testosterónu v krvi v rozmedzí 3 000 – 5 000 ng/dl. Porovnajte to s hornou hranicou zdravého fyziologického rozsahu testosterónu, ktorá je približne 1 300 ng/dl (v závislosti od laboratórneho testu sa táto hodnota môže meniť o +/- 300).


Nepretržité vs. cyklické užívanie

Substitučná liečba testosterónom je vo väčšine prípadov celoživotnou liečbou zameranou na suplementáciu hladiny testosterónu zníženej hypogonadizmom, ktorý sa spája so starnutím a chorobami súvisiacimi so starnutím. Naopak, užívatelia anabolických steroidov užívajú tieto prípravky cyklicky. Používanie anabolických steroidov sa často odporúča v opakovaných cykloch približne 12 týždňov, po ktorých nasledujú obdobia prestávok.57-59

Ale pre užívateľov anabolických steroidov je čoraz bežnejšie používať anabolické steroidy nepretržite, tzv. „cruising“ – a navyše pridávať periodické cykly iných anabolických látok a/alebo zvyšovať dávky – tzv. „blasting“.


Riziká vs. prínosy

Vedľajšie účinky užívania anabolických steroidov vo vysokých dávkach sú lekárskym výskumom dobre preukázané.8,9,12,15,60-62 Naopak, dlhodobá liečba testosterónom je dobre zdokumentovaná ako bezpečná a prináša viacnásobné zdravotné výhody.56, 63, 64
Kombinovaná liečba: kombinácie viacerých liekov

Ľudia zneužívajúci testosterón často praktizujú tzv. „stacking“ – t. j. simultánne užívanie testosterónu v kombinácii s viacerými syntetickými derivátmi testosterónu, čo sa nazýva aj polyfarmácia.58,65-68 Okrem testosterónu a syntetických derivátov testosterónu sa do kombinácie bežne pridávajú aj vysoké dávky rastového hormónu a inzulínu,67,69 čo ešte viac zvyšuje zdravotné riziká.

Kým polyfarmácia môže mať synergický účinok na rast svalov a fyzickej výkonnosti, vedie tiež k nebezpečnejším a možným smrteľným dôsledkom.60,70 Na druhej strane liečba testosterónom u mužov s hypogonadizmom sa vykonáva pomocou testosterónu, ktorý sa podáva v kontrolovanom lekárskom prostredí vo fyziologických dávkach, ktoré zlepšujú zdravotný stav.


Osobné charakteristiky ľudí užívajúcich steroidy

Zneužívanie testosterónu a anabolických steroidov úzko súvisí s nezákonným užívaním drog, závislosťou od drog66,68,71 a agresívnym požívaním alkoholu.72 Vyhlásenia, že liečba testosterónom (ktorá je štandardne na predpis, monitorovaná lekármi a plní dôležité lekárske potreby) je nevhodná, pretože so sebou prináša riziko vzniku závislosti, nie sú opodstatnené. Neexistujú dôkazy o zneužívaní testosterónu u mužov liečených testosterónom na predpis.73


Záver

Je dôležité mať na pamäti, že aj keď istý typ lieku môže byť zneužívaný, neznamená to, že nemá lekársky legitímne použitie. Zneužité môže byť všetko, dokonca aj jedlo. Pri zvažovaní obrovských zdravotných prínosov liečby testosterónom u mužov s hypogonadizmom sú kontroverzné diskusie o liečbe testosterónom nepodstatné – ak sa na ne pozeráme z tej správnej perspektívy. Môžeme si napríklad položiť otázku, ako môžu byť tabak a alkohol – dve vysoko návykové a široko dostupné zneužívané látky bez lekárskych indikácií – napriek ich rozsiahlym škodám verejne dostupné?

Referencie

 • Basaria S. Androgen abuse in athletes: detection and consequences. J Clin Endocrinol Metab. 2010;95(4):1533-1543. Return to content
 • West DW, Phillips SM. Anabolic processes in human skeletal muscle: restoring the identities of growth hormone and testosterone. The Physician and sportsmedicine. 2010;38(3): 97-104. Return to content
 • Fitch KD. Androgenic-anabolic steroids and the Olympic Games. Asian journal of andrology. 2008;10(3):384-390. Return to content
 • Bhasin S, Woodhouse L, Casaburi R, et al. Older men are as responsive as young men to the anabolic effects of graded doses of testosterone on the skeletal muscle. J Clin Endocrinol Metab. 2005;90(2):678-688. Return to content
 • Angell P, Chester N, Green D, Somauroo J, Whyte G, George K. Anabolic steroids and cardiovascular risk. Sports Med. 2012;42(2):119-134. Return to content
 • Angell PJ, Chester N, Green DJ, et al. Anabolic steroid use and longitudinal, radial, and circumferential cardiac motion. Med Sci Sports Exerc. 2012;44(4):583-590. Return to content
 • Angell PJ, Chester N, Sculthorpe N, Whyte G, George K, Somauroo J. Performance enhancing drug abuse and cardiovascular risk in athletes: implications for the clinician. Br J Sports Med. 2012;46 Suppl 1:i78-84. Return to content
 • Angell PJ, Ismail TF, Jabbour A, et al. Ventricular structure, function, and focal fibrosis in anabolic steroid users: a CMR study. Eur J Appl Physiol. 2014;114(5):921-928. Return to content
 • Baggish AL, Weiner RB, Kanayama G, et al. Long-term anabolic-androgenic steroid use is associated with left ventricular dysfunction. Circulation Heart failure. 2010;3(4):472-476. Return to content
 • Deligiannis AP, Kouidi EI. Cardiovascular adverse effects of doping in sports. Hellenic journal of cardiology : HJC = Hellenike kardiologike epitheorese. 2012;53(6):447-457. Return to content
 • Garevik N, Strahm E, Garle M, et al. Long term perturbation of endocrine parameters and cholesterol metabolism after discontinued abuse of anabolic androgenic steroids. J Steroid Biochem Mol Biol. 2011;127(3-5):295-300. Return to content
 • Pope HG, Jr., Wood RI, Rogol A, Nyberg F, Bowers L, Bhasin S. Adverse health consequences of performance-enhancing drugs: an Endocrine Society scientific statement. Endocr Rev. 2014;35(3):341-375. Return to content
 • Kersey RD, Elliot DL, Goldberg L, et al. National Athletic Trainers' Association position statement: anabolic-androgenic steroids. Journal of athletic training. 2012;47(5):567-588. Return to content
 • Hoffman JR, Kraemer WJ, Bhasin S, et al. Position stand on androgen and human growth hormone use. J Strength Cond Res. 2009;23(5 Suppl):S1-S59. Return to content
 • Achar S, Rostamian A, Narayan SM. Cardiac and metabolic effects of anabolic-androgenic steroid abuse on lipids, blood pressure, left ventricular dimensions, and rhythm. Am J Cardiol. 2010;106(6):893-901. Return to content
 • Morales A. The long and tortuous history of the discovery of testosterone and its clinical application. The journal of sexual medicine. 2013;10(4):1178-1183. Return to content
 • Hoberman JM, Yesalis CE. The history of synthetic testosterone. Sci Am. 1995;272(2):76-81. Return to content
 • Dotson JL, Brown RT. The history of the development of anabolic-androgenic steroids. Pediatr Clin North Am. 2007;54(4):761-769, xi. Return to content
 • Kochakian CD. The evolution from "the male hormone" to anabolic- androgenic steroids. Ala J Med Sci. 1988;25(1):96-102. Return to content
 • Joseph JF, Parr MK. Synthetic androgens as designer supplements. Current neuropharmacology. 2015;13(1):89-100. Return to content
 • Wu C, Kovac JR. Novel Uses for the Anabolic Androgenic Steroids Nandrolone and Oxandrolone in the Management of Male Health. Current urology reports. 2016;17(10):72. Return to content
 • Pan MM, Kovac JR. Beyond testosterone cypionate: evidence behind the use of nandrolone in male health and wellness. Transl Androl Urol. 2016;5(2):213-219. Return to content
 • WADA. The World Anti-Doping Code. 2015. Return to content
 • Basaria S, Wahlstrom JT, Dobs AS. Clinical review 138: Anabolic-androgenic steroid therapy in the treatment of chronic diseases. J Clin Endocrinol Metab. 2001;86(11):5108- 5117. Return to content
 • Taylor WN. Anabolic Therapy in Modern Medicine McFarland; 2002. Return to content
 • Morley JE. Anabolic steroids and frailty. Journal of the American Medical Directors Association. 2010;11(8):533-536. Return to content
 • Bhasin S. The brave new world of function-promoting anabolic therapies: testosterone and frailty. J Clin Endocrinol Metab. 2010;95(2):509-511. Return to content
 • Bross R, Javanbakht M, Bhasin S. Anabolic interventions for aging-associated sarcopenia. J Clin Endocrinol Metab. 1999;84(10):3420- 3430. Return to content
 • Farooqi V, van den Berg ME, Cameron ID, Crotty M. Anabolic steroids for rehabilitation after hip fracture in older people. Cochrane Database Syst Rev. 2014;10:CD008887. Return to content
 • Hedstrom M, Sjoberg K, Brosjo E, Astrom K, Sjoberg H, Dalen N. Positive effects of anabolic steroids, vitamin D and calcium on muscle mass, bone mineral density and clinical function after a hip fracture. A randomised study of 63 women. J Bone Joint Surg Br. 2002;84(4):497-503. Return to content
 • Hohmann E, Tetsworth K, Hohmann S, Bryant AL. Anabolic steroids after total knee arthroplasty. A double blinded prospective pilot study. Journal of orthopaedic surgery and research. 2010;5:93. Return to content
 • Wu BW, Berger M, Sum JC, Hatch GF, 3rd, Schroeder ET. Randomized control trial to evaluate the effects of acute testosterone administration in men on muscle mass, strength, and physical function following ACL reconstructive surgery: rationale, design, methods. BMC surgery. 2014;14:102. Return to content
 • Metcalfe D, Watts E, Masters JP, Smith N. Anabolic steroids in patients undergoing total knee arthroplasty. BMJ open. 2012;2(5). Return to content
 • Frisoli A, Jr., Chaves PH, Pinheiro MM, Szejnfeld VL. The effect of nandrolone decanoate on bone mineral density, muscle mass, and hemoglobin levels in elderly women with osteoporosis: a double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2005;60(5):648-653. Return to content
 • Need AG, Durbridge TC, Nordin BE. Anabolic steroids in postmenopausal osteoporosis. Wien Med Wochenschr. 1993;143(14-15):392-395. Return to content
 • Geusens P. Nandrolone decanoate: pharmacological properties and therapeutic use in osteoporosis. Clin Rheumatol. 1995;14 Suppl 3:32-39. Return to content
 • Geusens P, Dequeker J. Long-term effect of nandrolone decanoate, 1 alpha-hydroxyvitamin D3 or intermittent calcium infusion therapy on bone mineral content, bone remodeling and fracture rate in symptomatic osteoporosis: a double-blind controlled study. Bone Miner. 1986;1(4):347-357. Return to content
 • Hamdy RC, Moore SW, Whalen KE, Landy C. Nandrolone decanoate for men with osteoporosis. Am J Ther. 1998;5(2):89-95. Return to content
 • Vanderschueren D, Laurent MR, Claessens F, et al. Sex steroid actions in male bone. Endocr Rev. 2014:er20141024. Return to content
 • Snyder PJ, Peachey H, Hannoush P, et al. Effect of testosterone treatment on bone mineral density in men over 65 years of age. J Clin Endocrinol Metab. 1999;84(6):1966-1972. Return to content
 • Meriggiola MC, Armillotta F, Costantino A, et al. Effects of testosterone undecanoate administered alone or in combination with letrozole or dutasteride in female to male transsexuals. The journal of sexual medicine. 2008;5(10):2442- 2453. Return to content
 • Kenny AM, Kleppinger A, Annis K, et al. Effects of transdermal testosterone on bone and muscle in older men with low bioavailable testosterone levels, low bone mass, and physical frailty. J Am Geriatr Soc. 2010;58(6):1134-1143. Return to content
 • Clarke BL, Khosla S. Androgens and bone. Steroids. 2009;74(3):296-305. Return to content
 • Basurto L, Zarate A, Gomez R, Vargas C, Saucedo R, Galvan R. Effect of testosterone therapy on lumbar spine and hip mineral density in elderly men. The aging male : the official journal of the International Society for the Study of the Aging Male. 2008;11(3):140-145. Return to content
 • Anderson FH, Francis RM, Faulkner K. Androgen supplementation in eugonadal men with osteoporosis-effects of 6 months of treatment on bone mineral density and cardiovascular risk factors. Bone. 1996;18(2):171-177. Return to content
 • Amory JK, Watts NB, Easley KA, et al. Exogenous testosterone or testosterone with finasteride increases bone mineral density in older men with low serum testosterone. J Clin Endocrinol Metab. 2004;89(2):503-510. Return to content
 • Demling R, De Santi L. Closure of the "non-healing wound" corresponds with correction of weight loss using the anabolic agent oxandrolone. Ostomy Wound Manage. 1998;44(10): 58-62, 64, 66 passim. Return to content
 • Demling RH, Orgill DP. The anticatabolic and wound healing effects of the testosterone analog oxandrolone after severe burn injury. J Crit Care. 2000;15(1):12-17. Return to content
 • Sotto JJ, Hollard D, Schaerer R, Bensa JC, Seigneurin D. [Androgens and prolonged complete remissions in acute non lymphoblastic leukemias. Results of a systematic treatment with stanozolol associated with chemotherapy (author's transl)]. Nouv Rev Fr Hematol. 1975;15(1):57-72. Return to content
 • Hollard D, Sotto JJ, Bachelot C, et al. [Trial of androgen therapy in the treatment of non-lymphoblastic acute leukemia. First results]. Nouv Presse Med. 1976;5(20):1289-1293. Return to content
 • Chen CT, Lin SH, Chen JS, Hsu YJ. Muscle wasting in hemodialysis patients: new therapeutic strategies for resolving an old problem. TheScientificWorldJournal. 2013;2013:643954. Return to content
 • Johansen KL, Mulligan K, Schambelan M. Anabolic effects of nandrolone decanoate in patients receiving dialysis: a randomized controlled trial. JAMA . 1999;281(14):1275-1281. Return to content
 • Paul AK, Latif ZA, Iqbal S, Amin F, Shefin SM, Ashrafuzzaman SM. Androgen versus erythropoietin for the treatment of anaemia of pre-dialysis chronic kidney disease. Mymensingh medical journal : MMJ. 2012;21(1):125-128. Return to content
 • Pan L, Wang M, Xie X, Du C, Guo Y. Effects of anabolic steroids on chronic obstructive pulmonary disease: a meta-analysis of randomised controlled trials. PloS one. 2014;9(1):e84855. Return to content
 • Saha B, Rajadhyaksha GC, Ray SK. Beneficial effects of nandrolone decanoate in wasting associated with HIV. J Indian Med Assoc. 2009;107(5):295-299. Return to content
 • Morgentaler A, Zitzmann M, Traish AM, et al. Fundamental Concepts Regarding Testosterone Deficiency and Treatment: International Expert Consensus Resolutions. Mayo Clin Proc. 2016;91(7):881-896. Return to content
 • Perry PJ, Lund BC, Deninger MJ, Kutscher EC, Schneider J. Anabolic steroid use in weightlifters and bodybuilders: an internet survey of drug utilization. Clin J Sport Med. 2005;15(5):326-330. Return to content
 • McCabe SE, Brower KJ, West BT, Nelson TF, Wechsler H. Trends in non-medical use of anabolic steroids by U.S. college students: results from four national surveys. Drug Alcohol Depend. 2007;90(2-3):243-251. Return to content
 • Kersey RD. Anabolic-androgenic steroid use among california community college student-athletes. Journal of athletic training. 1996;31(3):237-241 Return to content
 • Frati P, Busardo FP, Cipolloni L, Dominicis ED, Fineschi V. Anabolic Androgenic Steroid (AAS) related deaths: autoptic, histopathological and toxicological findings. Current neuropharmacology. 2015;13(1):146-159. Return to content
 • Nieminen MS, Ramo MP, Viitasalo M, et al. Serious cardiovascular side effects of large doses of anabolic steroids in weight lifters. Eur Heart J. 1996;17(10):1576-1583. Return to content
 • Payne JR, Kotwinski PJ, Montgomery HE. Cardiac effects of anabolic steroids. Heart. 2004;90(5):473-475. Return to content
 • Haider A, Zitzmann M, Doros G, Isbarn H, Hammerer P, Yassin A. Incidence of prostate cancer in hypogonadal men receiving testosterone therapy: observations from 5-year median followup of 3 registries. J Urol. 2015;193(1):80-86. Return to content
 • Morgentaler A, Miner MM, Caliber M, Guay AT, Khera M, Traish AM. Testosterone Therapy and Cardiovascular Risk: Advances and Controversies. Mayo Clin Proc. 2014. Return to content
 • Turillazzi E, Perilli G, Di Paolo M, Neri M, Riezzo I, Fineschi V. Side effects of AAS abuse: an overview. Mini reviews in medicinal chemistry. 2011;11(5):374-389 Return to content
 • Ip EJ, Barnett MJ, Tenerowicz MJ, Perry PJ. The Anabolic 500 survey: characteristics of male users versus nonusers of anabolic-androgenic steroids for strength training. Pharmacotherapy. 2011;31(8):757-766. Return to content
 • Baker JS, Graham MR, Davies B. Steroid and prescription medicine abuse in the health and fitness community: A regional study. European journal of internal medicine. 2006;17(7):479-484. Return to content
 • Sagoe D, McVeigh J, Bjornebekk A, Essilfie MS, Andreassen CS, Pallesen S. Polypharmacy among anabolic-androgenic steroid users: a descriptive metasynthesis. Substance abuse treatment, prevention, and policy. 2015;10:12. Return to content
 • Albertson TE, Chenoweth JA, Colby DK, Sutter ME. The Changing Drug Culture: Use and Misuse of Appearance- and Performance-Enhancing Drugs. FP Essent. 2016;441:30-43. Return to content
 • Pomara C, Neri M, Bello S, Fiore C, Riezzo I, Turillazzi E. Neurotoxicity by synthetic androgen steroids: oxidative stress, apoptosis, and neuropathology: A review. Current neuropharmacology. 2015;13(1):132-145. Return to content
 • Hakansson A, Mickelsson K, Wallin C, Berglund M. Anabolic androgenic steroids in the general population: user characteristics and associations with substance use. Eur Addict Res.2012;18(2):83-90. Return to content
 • Ip EJ, Trinh K, Tenerowicz MJ, Pal J, Lindfelt TA, Perry PJ. Characteristics and Behaviors of Older Male Anabolic Steroid Users. Journal of pharmacy practice. 2015;28(5):450-456. Return to content
 • Brower KJ. Anabolic steroid abuse and dependence. Current psychiatry reports. 2002;4(5):377-387. Return to content