Testosterone deficiency symptom checker

Vyplňte si za jednu minútu test ADAM* a zistite, či by vám mal lekár vyhodnotiť hladinu testosterónu. Jednoducho vyberte príznaky, ktoré sa u vás vyskytli, a potom zobrazte svoje výsledky kliknutím na tlačidlo „Vyhodnotiť“ nižšie. Pamätajte, že neexistujú správne alebo nesprávne odpovede, toto je iba sprievodca, ktorý pomôže vám a vášmu lekárovi.

Disclaimer: This is for general information and is not intended to replace a consultation with a healthcare professional, nor is it intended to provide specific medical advice and should not be used for the diagnosis or treatment of medical conditions.

*The testosterone deficiency symptom checker is based on the Androgen Deficiency in Aging Males (ADAM) questionnaire.1

Submit

Check your results

Test ADAM

Vyplňte si za jednu minútu test ADAM* a zistite, či by vám mal lekár vyhodnotiť hladinu testosterónu. Jednoducho vyberte príznaky, ktoré sa u vás vyskytli, a potom zobrazte svoje výsledky kliknutím na tlačidlo „Vyhodnotiť“ nižšie. Pamätajte, že neexistujú správne alebo nesprávne odpovede, toto je iba sprievodca, ktorý pomôže vám a vášmu lekárovi.

Referencie

  • Morley JE, Charlton E, Patrick P, et al. Validation of a screening questionnaire for androgen deficiency in aging males. Metabolism. 2000;49(9):1239-1242. Return to content