Máte pocit, že ste už prekročili svoj najlepší vek? Aj keď muži nezažívajú náhly úbytok sexuálnych hormónov ako ženy, mnohí z nich vekom začínajú pociťovať znepokojivé príznaky alebo priberať na hmotnosti (bez ohľadu na vek).

Dotazník príznakov u starnúcich mužov (AMS - z anglického výrazu „Androgen Deficiency in Aging Males“) je celosvetovo najpoužívanejší dotazník na meranie kvality života súvisiacej so zdravím a príznakov u starnúcich mužov.5 Tento dotazník si môžete vyhotoviť samostatne a zistíte, ako:6

1) vyhodnotiť príznaky starnutia,
2) posúdiť závažnosť týchto príznakov v čase,
3) monitorovať zmeny príznakov pred a po liečbe testosterónom.

Návšteva lekára


Nezabudnite si vytlačiť výsledky a pri ďalšej návšteve ich ukážte svojmu lekárovi.

Samotný dotazník AMS (ani žiadny iný dotazník) nepredstavuje test alebo diagnostikovanie hypogonadizmu (známeho aj ako nedostatok testosterónu). Diagnostikovanie hypogonadizmu vychádza z príznakov, ktoré poukazujú na nedostatok testosterónu (dotazník AMS možno použiť na hodnotenie príznakov), v kombinácii s nízkou hladinou testosterónu zistenou pri vyšetrení krvi.1-4

Dotazník AMS je porovnateľný s inými dotazníkmi pre starnúcich mužov alebo nástrojmi používanými pri vyhodnotení nedostatku testosterónu, preto ho možno použiť na identifikovanie symptomatických mužov, ktorých je potrebné ďalej vyšetriť a zmerať ich hladinu testosterónu v krvi.7 Bežne sa používa pri diagnostikovaní hypogonadizmu, čo si vyžaduje prítomnosť charakteristických subjektívny a objektívnych príznakov v kombinácii s nízkou hladinou testosterónu v sére.8-11

Dotazník AMS je tiež veľmi cenný nástroj na meranie účinnosti liečby testosterónom pri ustupovaní príznakov v čase.15,16

Okrem toho môže dotazník AMS pomôcť „prelomiť ľady“ na prvej návšteve u lekára, keďže vyslovene uvádza príznaky, ktoré by ste sami od seba pravdepodobne neuviedli, aj keď majú významný vplyv na váš celkový stav a kvalitu života.

Na poslednej strane dotazníka budete mať možnosť vytlačiť si svoje skóre AMS. Odporúčame vám, aby ste to urobili a ukázali ho svojmu lekárovi.
Viac informácií o dotazníku AMS a všetky autorizované jazykové verzie nájdete na stránke http://zeg-berlin.de/expertise/diagnostics-tools/aging-male-symptoms-scale/about-ams-scale/.

 

 

Upozornenie: Použitie tohto dotazníka je určené len na získanie všeobecných informácií a v žiadnom prípade nemôže nahradiť konzultáciu so zdravotníckym odborníkom. Jeho účelom nie je ani poskytnutie konkrétnej lekárskej pomoci a nesmie sa použiť na diagnostiku alebo liečbu zdravotného stavu.

Referencie

 • Dohle GR, Arver S, Bettocchi C, Jones TH, Kliesch S, Punab M. 2016 EAU Guidelines on Male Hypogonadism, available at http://uroweb.org/wp-content/uploads/EAU-Guidelines-MaleHypogonadism-2016.pdf (accessed January 11, 2017). Return to content
 • Dean JD, McMahon CG, Guay AT, et al. The International Society for Sexual Medicine’s Process of Care for the Assessment and Management of Testosterone Deficiency in Adult Men. The journal of sexual medicine. 2015;12(8):1660-1686 Return to content
 • Morales A, Bebb RA, Manjoo P, et al. Diagnosis and management of testosterone deficiency syndrome in men: clinical practice guideline. Appendix available at: http://www.cmaj.ca/content/ suppl/2015/10/26/cmaj.150033.DC1/15-0033-1-at.pdf (accessed Jan 10, 2016). CMAJ. 2015;187(18):1369-1377. Return to content
 • Bhasin S, Cunningham GR, Hayes FJ, et al. Testosterone therapy in men with androgen deficiency syndromes: an Endocrine Society clinical practice guideline. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2010;95(6):2536 - 2559. Return to content
 • Heinemann LA, Saad F, Zimmermann T, et al. The Aging Males’ Symptoms (AMS) scale: update and compilation of international versions. Health and quality of life outcomes. 2003;1:15. Return to content
 • Heinemann LAJ, Zimmermann T, Vermeulen A, Thiel. C. A new ‘Aging Male’s Symptoms’ (AMS) rating scale. The aging male : the official journal of the International Society for the Study of the Aging Male. 1999;2:105–114. Return to content
 • Daig I, Heinemann LA, Kim S, et al. The Aging Males’ Symptoms (AMS) scale: review of its methodological characteristics. Health and quality of life outcomes. 2003;1:77 Return to content
 • Lunenfeld B, Mskhalaya G, Zitzmann M, et al. Recommendations on the diagnosis, treatment and monitoring of hypogonadism in men. The aging male : the official journal of the International Society for the Study of the Aging Male. 2015;18(1):5-15 Return to content
 • Dean JD, McMahon CG, Guay AT, et al. The International Society for Sexual Medicine’s Process of Care for the Assessment and Management of Testosterone Deficiency in Adult Men. The journal of sexual medicine. 2015;12(8):1660-1686. Return to content
 • Morales A, Bebb RA, Manjoo P, et al. Multidisciplinary Canadian Clinical Practice Guideline on the Diagnosis and Management of Testosterone Deficiency Syndrome in Adult Males. CMAJ. 2015. Return to content
 • Zitzmann M, Faber S, Nieschlag E. Association of specific symptoms and metabolic risks with serum testosterone in older men. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2006;91(11):4335 - 4343. Return to content
 • Carruthers M. The paradox dividing testosterone deficiency symptoms and androgen assays: a closer look at the cellular and molecular mechanisms of androgen action. The journal of sexual medicine. 2008;5(4):998 - 1012. Return to content
 • Collier CP, Morales A, Clark A, Lam M, Wynne-Edwards K, Black A. The significance of biological variation in the diagnosis of testosterone deficiency, and consideration of the relevance of total, free and bioavailable testosterone determinations. J. Urol. 2010;183(6):2294 - 2299. Return to content
 • Morgentaler A, Khera M, Maggi M, Zitzmann M. Commentary: who is a candidate for testosterone therapy? A synthesis of international expert opinions. The journal of sexual medicine. 2014;11(7):1636-1645. Return to content
 • Heinemann LA, Moore C, Dinger JC, Stoehr D. Sensitivity as outcome measure of androgen replacement: the AMS scale. Health and quality of life outcomes. 2006;4:23. Return to content
 • Moore C, Huebler D, Zimmermann T, Heinemann LA, Saad F, Thai DM. The Aging Males’ Symptoms scale (AMS) as outcome measure for treatment of androgen deficiency. Eur. Urol. 2004;46(1):80-87. Return to content