Vysvetlenie lekárskych pojmov týkajúcich sa nízkej hladiny testosterónu

Termín Charakteristika
Androgén
Hormón, ktorý riadi vývoj a udržiavanie mužských pohlavných znakov. Testosterón je androgén.
Ateroskleróza
Hromadenie cholesterolu a plakov na vnútorných stenách tepien. To môže viesť k stuhnutiu a zúženiu tepien (napríklad koronárnych tepien dodávajúcich krv do srdcového svalu).
Benígna hypertrofia prostaty
Nerakovinové rozšírenie prostaty, ktoré sa môže vyskytnúť u starších mužov.
Centrálna obezita
Nadmerný brušný tuk okolo pásu.
Cukrovka
Skupina metabolických porúch, pri ktorých telo už neprodukuje inzulín alebo ho využíva neefektívne. Cukrovka sa vyznačuje neobvykle vysokou hladinou cukru v krvi.
Dotazník AMS
Dotazník týkajúci sa príznakov spojených s nízkou hladinou testosterónu, ktorý je užitočný pri diagnostike a monitorovaní účinkov liečby. AMS je skratka od anglického slovného spojenia „príznaky starnúcich mužov“.
Dyslipidémia
Nerovnováha hladín lipidov v krvi (abnormálne množstvo cholesterolu a/alebo tuku v krvi).
Erektilná dysfunkcia (impotencia)
Neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu dostatočne dlho na to, aby bol možný pohlavný styk.
Erytrocytóza
Abnormálne zvýšenie počtu červených krviniek cirkulujúcich v tele. Erytrocytóza môže byť vedľajším účinkom liečby testosterónom.
Folikulostimulačný hormón (FSH)
Jeden z dvoch hormónov produkovaných hypofýzou, ktoré pôsobia na semenníky (druhý je luteinizačný hormón). FSH stimuluje semenníky, aby produkovali spermie.
Gonadotropín uvoľňujúci hormón (GnRH)
Hormón produkovaný hypotalamom, ktorý stimuluje uvoľňovanie luteinizačného a folikulostimulačného hormónu z hypofýzy.
Gynekomastia
Abnormálne zväčšenie prsníkov u mužov.
Hormón
Chemický sprostredkovateľ produkovaný jedným tkanivom, ktorý má špecifický účinok na druhé tkanivo, napríklad na reguláciu rastu alebo funkcie. Androgén je hormón, ktorý riadi vývoj a udržiavanie mužských pohlavných znakov.
Hypertenzia
Vysoký krvný tlak.
Hypofýza
Malá žľaza na spodnej časti mozgu. Hypofýza uvoľňuje množstvo základných hormónov vrátane luteinizačného a folikulostimulačného hormónu, ktoré stimulujú semenníky, aby produkovali testosterón a spermie.
Hypogonadizmus (nízka hladina testosterónu)
Klinický syndróm, ktorý je výsledkom neschopnosti semenníkov produkovať dostatočné množstvo testosterónu a normálny počet spermií. Primárny hypogonadizmus môže byť spôsobený genetickou príčinou (napr. Klinefelterov syndróm) alebo poškodením semenníkov (napr. zranením alebo infekciou). Sekundárny hypogonadizmus zahŕňa nerovnováhu v hormonálnom systéme zodpovednom za produkciu testosterónu a môže byť dôsledkom Kallmannovho syndrómu alebo iných ochorení, ktoré ovplyvňujú mozgové oblasti, ktoré sú súčasťou tohto systému (hypotalamus a hypofýza).
Hypotalamus
Zložitá oblasť mozgu s mnohými základnými funkciami. Jednou z nich je produkcia hormónu uvoľňujúceho gonadotropíny, ktorý stimuluje hypofýzu, aby produkovala luteinizačný a folikulostimulačný hormón, ktoré pôsobia na semenníky.
Kallmannov syndróm
Genetická porucha, ktorá postihuje 1 z 10 000 mužov (môže postihovať aj ženy, hoci zriedkavejšie). Kallmannov syndróm spôsobuje druh sekundárneho hypogonadizmu, keď hypotalamus nevytvára dostatočné množstvo hormónu uvoľňujúceho gonadotropíny. To znamená, že hypofýza nevytvára dostatočné množstvo luteinizačného a folikulostimulačného hormónu, čo vedie k nízkej produkcii testosterónu a spermií semenníkmi.
Klinefelterov syndróm
Pri Klinefelterovom syndróme sa semenníky vyvíjajú nedostatočne a počas puberty sa hladina testosterónu nezvyšuje tak, ako to je bežné u ostatných dospievajúcich chlapcov. Príznaky jednotlivých osôb sa líšia, ale rast svalov a ochlpenie tela/tváre sa nemusia vyvíjať normálne. Nemusí nastať zhrubnutie hlasu a u niektorých dospievajúcich s Klinefelterovým syndrómom sa môže vyvinúť prsné tkanivo (gynekomastia). Klinefelterov syndróm je jedným z najbežnejších známych genetických ochorení, ktoré postihuje 1 z 500 až 1 z 1 000 mužov.
Libido
Pohlavná žiadostivosť.
Luteinizačný hormón (LH)
Jeden z dvoch hormónov produkovaných hypofýzou, ktoré pôsobia na semenníky (druhý je folikulostimulačný hormón). LH stimuluje semenníky, aby produkovali testosterón..
Metabolický syndróm
Kombinácia ochorení, ako je vysoký krvný tlak, vysoká hladina cukru v krvi, nevyvážená hladina lipidov v krvi a centrálna obezita (tuk okolo pásu). Metabolický syndróm zvyšuje riziko kardiovaskulárnych chorôb a cukrovky.
Osteoporóza
Ochorenie, pri ktorom sa kosti stávajú krehké a sú náchylné na zlomeniny. Hoci je najčastejšia u žien po menopauze, osteoporóza je dlhodobým dôsledkom nízkej hladiny testosterónu u mužov.
Rezistencia na inzulín
Stav, pri ktorom je telo menej schopné reagovať na inzulín.
Semenníky
Mužské pohlavné žľazy, ktoré produkujú testosterón a spermie.
SHBG
Globulín viažuci pohlavné hormóny je proteín v krvi, ktorý na seba pevne viaže testosterón. Testosterón, ktorý je viazaný na SHBG, nemôže plniť svoju funkciu. Hladiny SHBG sa s pribúdaním veku zvyšujú, čo prispieva k nízkej hladine testosterónu.
Spánková apnoe
Porucha spánku charakterizovaná opakovanými prestávkami v dýchaní počas spánku.
Srdcovo-cievne ochorenia
Skupina chorôb, ktoré postihujú srdce alebo krvné cievy (žily a tepny). Kardiovaskulárne ochorenia zahŕňajú vysoký krvný tlak, aterosklerózu (kôrnatenie tepien), mozgovú príhodu a srdcový infarkt.
Symptómy dolných močových ciest (LUTS)
Príznaky u mužov, ktoré zahŕňajú ukladanie a vyprázdňovanie moču a ťažkosti po močení postihujúce dolné močové cesty. Môže vzniknúť aj častejšie nutkanie na nočné močenie.
Testosterón
Základný mužský hormón (androgén) produkovaný v semenníkoch, ktorý hrá rozhodujúcu úlohu pri zdraví a telesnej pohode. Testosterón je zodpovedný za typické mužské pohlavné znaky a je potrebný pre zdravý fyzický aj psychický život muža.
Vedľajší účinok
Nezamýšľaný účinok liečby liekmi.

Ako som na tom s hladinou testosterónu ja?


Urobte si jednoduchý test zo slín z pohodlia domova!

 

Viac informácií