Ako sa lieči nízka hladina testosterónu a aké sú možnosti liečby?

Možnosti liečby nízkej hladiny testosterónu

Liečba nízkej hladiny testosterónu je pomerne jednoduchá. Keď sa rozhodneme zvýšiť hladinu testosterónu, nízku hladinu testosterónu možno zvýšiť jednou z mnohých terapeutických možností. Všetky možnosti liečby sú viazané na lekársky predpis. Ideálny preparát s obsahom testosterónu zvýši hladinu testosterónu na prirodzenú úroveň, čo zmierni príznaky spôsobené nízkou hladinou testosterónu. Preparát má praktické dávkovanie a spôsob podania a jeho cena je primeraná. Zmeny sa môžu prejaviť až po niekoľkých mesiacoch liečby. Všeobecne sa odporúča zvýšenie hladiny testosterónu v krvi iba do stredu prirodzenej fyziologickej hladiny. Keďže substitučná liečba testosterónom je dlhodobá, je dôležité, aby bola pohodlná, bezpečná a účinná.

Ako som na tom s hladinou testosterónu ja?


Urobte si jednoduchý test zo slín z pohodlia domova!

 

Viac informácií

Aké spôsoby liečby sú k dispozícii?

Rôzne formy testosterónu, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na liečbu nízkej hladiny testosterónu, zahŕňajú injekcie (krátkodobo a dlhodobo pôsobiace), gély, náplasti a implantáty. Dostupné sú tiež perorálne kapsuly alebo tablety, no nemusia byť také spoľahlivé ako iné liekové formy. 

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad dostupných metód, spôsobov použitia, ich výhod a nevýhod.

  Long acting – testosterone undecanoate

  Ikona injekčnej striekačky

  Regimen: Injections every 3rd month = 4 times per year

  Description: The long-acting injectable formulation of testosterone undecanoate was developed to overcome the shortcomings of conventional testosterone injections, usually requiring only four injections per year to maintain testosterone levels constantly in the eugonadal range, without the non-physiological peaks and troughs associated with conventional short-acting testosterone injections.12

  Preparations like testosterone undecanoate are easier to administer (compared to older preparations such as testosterone Enathate) and provide more stable physiological levels of testosterone, avoiding the roller-coaster spikes and drops in testosterone levels and risk of ensuing mood swings and excessive hematocrit elevations.

  Patients value the consistent, reliable efficacy and the long duration of effect, which means they are not dependent on taking frequent medication.13,14

  Consequently, testosterone undecanoate is likely to become the standard preparation for long-term testosterone therapy. One of such preparations is injectable longacting testosterone undecanoate (Nebido®).

  Short acting – testosterone enathate (or cypionate)

  Ikona injekčnej striekačky

  Regimen: Injections weekly or every second week

  Description: Intramuscular injections of testosterone enanthate (or cypionate) have historically been the standard form of testosterone therapy in male hypogonadism. The commonly used T-enanthate and T-cypionate preparations produce peak levels at 1–3 days which gradually decline to trough levels at 2–3 weeks; through levels may be as low as 25% of the peak value, and these fluctuations can be accompanied by mood swings. Moreover, high peak levels are associated with an increased risk for excessive hematocrit elevation (polycythemia).11

  Short-acting testosterone injections are increasingly being replaced by more modern treatment options, such as transdermal testosterone formulations and the long-acting injectable form, testosterone undecanoate, such as Nebido®.

  Ikona tuby

   

  Regimen: Daily

  Description: The transdermal gel/solution contains native testosterone in a clear and colorless formulation which is absorbed by the skin within a few minutes after the morning application to the upper arms, shoulders and abdomen, without leaving any residue.  

  Blood levels of testosterone concentration remains very reliably within the normal range for 24 hours after application.12 A new testosterone formulation is an underarm transdermal preparation (Axiron®).

  Ikona náplasti

  Regimen: Daily

  Description: Testosterone patches are transdermal formulations of native testosterone applied to the skin of the abdomen, back, shoulders, upper arms or thighs (or scrotum, in the case of scrotal patches).

  Although a steady absorption of testosterone is provided over a 24-hour period, some men may require two patches daily to achieve therapeutic testosterone levels.

  Alt tag

   

  Regimen: Implanted every 3–6 months

  Description:A subcutaneous testosterone pellet (Testopel®) is available for the treatment of hypogonadism.15 Implants (pellets) are inserted in subcutaneous fat of the buttock, lower abdomen, or thigh every 3–6 months.

  Pellets are placed using sterile technique in an office or hospital setting and cannot be injected by the patient at home. Treatment with implants is the most invasive of available testosterone treatment options.

  Risks with subcutaneous testosterone pellets include infection, fibrosis, and pellet extrusion. Benefits include eliminating risk of skin-to-skin transfer, infrequent dosing, and relatively stable serum testosterone levels.

  Ikona tuby

   

  Regimen: Daily

  Description:Oral testosterone undecanoate has the convenience of oral administration without the same potential for liver toxicity as another oral testosterone formulation, 17-α-testosterone.1-4

  However, the short duration of action requires dosing 2-3 times daily, and clinical responses are less consistent than with the long-acting injectable formulation of testosterone undecanoate.1,2

  Alt tag

   

  Regimen: Daily

  Description:Nasal and buccal testosterone preparations may be useful in limited clinical settings where other testosterone preparations are not effective or appropriate. Nasal testosterone spray is relatively new on the market.

  Use of nasal and buccal preparations is limited because of the potential for nasal/sinus 16 and gingival irritation 17, and limited published data on use of the nasal preparation. Furthermore, animal studies suggest possible increases in central nervous system testosterone levels with nasal testosterone above that seen with other formulations.18 The clinical implications of this are unknown.

   Ikona injekčnej striekačky

   Spôsob aplikácie:

   Hlboké intramuskulárne (IM) podanie (do svalu) každý 1 až 4 týždne (zvyčajne do sedacieho svalu)

   • Výhody
    • Testosterón sa vstrebáva priamo do krvného obehu
   • Nevýhody
    • Vyžaduje pravidelné injekcie
    • Kolísavé hladiny testosterónu s vysokými počiatočnými hladinami
    • Výkyvy nálady pri zvyšovaní a klesaní hladiny testosterónu (efekt „horskej dráhy“)
    • Lokálna bolesť pri injekcii
    • Tvorba abscesov – bolestivé hnisavé ložisko (zriedkavé)
   Ikona injekčnej striekačky

   Spôsob aplikácie:

   Aplikuje sa injekciou každé 3 mesiace po počiatočnej úvodnej dávke, aby sa stabilizovali hladiny testosterónu

   • Výhody
    • Testosterón sa vstrebáva priamo do krvného obehu
    • Málo časté dávkovanie
    • Zabezpečuje stálu hladinu testosterónu
    • Zabraňuje kolísaniu do maxima a minima počas dňa
    • Menej nepriaznivých udalostí, ako sú zmeny nálady alebo zmeny krvných parametrov
   • Nevýhody
    • Lokálna bolesť pri injekcii
    • Tvorba abscesov – bolestivé hnisavé ložisko (zriedkavé)
   Ikona tuby

   Spôsob aplikácie:

   Číry testosterónový gél, ktorý sa raz denne natiera na ramená, hruď alebo chrbát – uschne za niekoľko minút. Testosterón sa uvoľňuje z kože do krvného obehu počas 24 hodín.

   • Výhody
    • Praktické miesta aplikácie
    • Rýchla normalizácia hladín testosterónu
    • Stabilné hladiny testosterónu v krvi po celý deň
    • Menšie podráždenie pokožky ako pri náplasti
    • Nie sú potrebné žiadne operácie
   • Nevýhody
    • Podráždenie kože môže byť zriedkavým vedľajším účinkom
    • Potenciálna možnosť prenosu testosterónu na partnerku, alebo dieťa
   Ikona fľaštičky s tabletkami

   Spôsob aplikácie:

   Testosterón podávaný perorálne ako tablety alebo kapsuly sa neodporúča ako dlhodobá náhrada testosterónu

   • Výhody
    • Pohodlné užívanie
   • Nevýhody
    • Značná variabilita absorpcie dávky
    • Je potrebné ich užívať s jedlom obsahujúcim tuk
    • Testosterón musí byť v pozmenenej forme, aby sa nerozložil v pečeni
    • Jedna z foriem (testosterón undekanoát) sa musí podávať 2- až 3-krát denne, aby sa udržala dostatočná hladina testosterónu
    • Iná forma (metyl testosterón) má škodlivé nežiaduce účinky vrátane rizika poškodenia pečene a zvýšenej hladiny cholesterolu

   Ako sa monitoruje liečba testosterónom?

   Po niekoľkých týždňoch liečby sa odoberie kontrolná vzorka krvi na overenie hladiny testosterónu. Pravidelné krvné vyšetrenia sú potrebné na monitorovanie hladiny testosterónu, aby sa nerozvinuli zriedkavé, ale potenciálne závažné vedľajšie účinky liečby.

   Aké sú výhody liečby nízkej hladiny testosterónu?

   U mužov s nízkou hladinou testosterónu sú výhody liečby jasné, najmä pokiaľ ide o sexuálnu funkciu, tuk a aktívnu telesnú hmotu, krvné lipidy a hustotu kostí. Potenciálne výhody liečby pri znižovaní rizika kardiovaskulárnych chorôb, metabolického syndrómu a cukrovky sa stále skúmajú.

   Sexuálne


   • reguluje pohlavné funkcie (libido, erektilná funkcia, orgazmus)
   • redukuje symptómy vzťahujúce sa na dolné močové cesty (problém s prostatou)

    

    

   Kardiologické


   • zlepšuje reguláciu glykémie (znižuje hladinu cukru v krvi)
   • znižuje riziko metabolického syndrómu a diabetu 2. typu
   • znižuje riziko srdcovej choroby a smrti

    

    

   Krv


   • funguje ako prevencia anémie (chudokrvnosti)

    

    

   Alt tag

   Psychologické


   • zlepšuje náladu, energiu, dobrý pocit a kvalitu života
   • funguje ako prevencia depresie

    

    

   Fyzické


   • zvyšuje svalovú hmotu
   • zvyšuje silu
   • znižuje celkový telesný tuk
   • znižuje abdominálny (viscerálny) tuk
   • zvyšuje hustotu kostí

    

    

    

    

    

    

   Zdravie a duševná pohoda – kvalita života

   Postupné zlepšovanie prejavov a príznakov spôsobených nízkou hladinou testosterónu (libido, pohlavné, telesné a duševné funkcie a nálada) dokazuje, že liečba testosterónom zaberá.

    

   Stavba tela

   Suplementácia testosterónu u mužov s nízkou hladinou testosterónu zvyšuje svalovú hmotu a silu a znižuje tukovú hmotu.

    

   Kardiovaskulárne riziko

   Doposiaľ sa nepreukázali žiadne závažne vedľajšie kardiovaskulárne účinky pri suplementácii testosterónu u mužov. Liečba je relatívne bezpečná z hľadiska kardiovaskulárneho zdravia. Existujú naopak dôkazy, že suplementácia testosterónu je prospešná v súvislosti s kardiovaskulárnymi ochoreniami a postupne môže zlepšovať kardiovaskulárne rizikové faktory. Je tiež známe, že testosterón môže chrániť pred upchávaním alebo tvrdnutím tepien (ateroskleróza).

    

   Cukrovka

   Liečba testosterónom môže mať tiež metabolický prínos u mužov s cukrovkou a/alebo metabolickým syndrómom. Preukázalo sa, že muži s cukrovkou majú podstatne nižšie hladiny testosterónu ako muži v bežnej populácii, ale nízka hladina testosterónu u mnohých z nich zostáva nediagnostikovaná a neliečená. Zatiaľ nie je úplne známe, či cukrovka je príčinou alebo dôsledkom nízkej hladiny testosterónu. Niektoré štúdie však preukázali, že substitučná liečba testosterónom má priaznivý vplyv na rizikové faktory diabetu, ako je centrálna obezita, citlivosť na inzulín, regulácia glukózy a lipidový profil v krvi u mužov s nízkou hladinou testosterónu.

    

   Kosti

   Nízka hladina testosterónu môže spôsobovať rednutie kostí (osteoporóza). Muži so zlomeninou bedrového kĺbu zvyčajne majú aj nízku hladinu testosterónu. Zvyšovanie hladiny testosterónu zvyšuje aj hustotu kostí.
   Ak sa u vás v dospelosti vyskytne nízka hladina testosterónu, môžete urobiť isté zmeny v životnom štýle a strave, aby ste zabránili vzniku osteoporózy. Pravidelné cvičenie a dostatočné množstvo vápnika a vitamínu D pomáhajú zachovávať pevnosť kostí a sú dôležité na zníženie rizika vzniku osteoporózy.

   Aké sú možné vedľajšie účinky pri liečbe testosterónom?

   Pokiaľ sú hladiny testosterónu v krvi v normálnom rozmedzí, vedľajšie účinky sú zriedkavé. Medzi zriedkavé vedľajšie účinky patria:

    

   • Kožné reakcie, napríklad škvrny na chrbte alebo na hrudi. Môžu sa objaviť pri prvom nasadení liečby a zvyčajne spontánne ustupujú
   • V ojedinelých prípadoch sa môže vyskytnúť častá alebo trvalá bolestivá erekcia. Ak sa vyskytnú, lekár vám zníži dávku alebo preruší liečbu
   • V zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť zmeny v správaní vedúce k agresii
   • Hustnutie krvi spôsobené nadmernou produkciou červených krviniek (erytrocytóza) môže vyžadovať dočasné prerušenie liečby
   • Poruchy pečene (veľmi zriedkavé, s výnimkou perorálneho užívania testosterónu)
   • Zhoršenie spánkového apnoe alebo novovzniknuté spánkové apnoe u mužov s výraznou obezitou alebo s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc
   • Pri vysokých dávkach alebo pri dlhodobej liečbe sa niekedy objavuje retencia tekutín
   • Niekedy sa na začiatku liečby môže vyskytnúť gynekomastia (stav, pri ktorom sa zväčšuje prsné tkanivo muža), no s pokračujúcou liečbou zvyčajne ustupuje

    

   Testosterón má vysokú mieru bezpečnosti a vedľajšie účinky sú zriedkavé, takže sa u vás nemusí vyskytnúť žiadny z vyššie spomínaných účinkov. Ak máte akékoľvek obavy, poraďte sa so svojím lekárom.

   The benefits of testosterone replacement

   The benefits of testosterone replacement on sexual function, fat and lean body mass and bone density in men with low testosterone are clear. The potential benefits of testosterone replacement in reducing the risk of cardiovascular disease, metabolic syndrome and diabetes are still being investigated.

   Blood


   • Prevents anaemia

   Sexual


   • Controls sexual function (sex drive, erectile function, orgasm)
   • Reduces lower urinary tract symptoms (LUTS)
   Ilustrácia postavy obézneho muža

   Psychological


   • Improves mood, energy, wellbeing and quality of life
   • Prevents depression

   Physical symptoms


   • Increases muscle mass
   • Increases strength
   • Decreases overall body fat mass
   • Decreases belly (visceral) fat mass
   • Increases bone mineral density

   Health and well-being – quality of life

   Improvements in signs and symptoms of low testosterone, such as libido, sexual, physical and mental functioning and mood, can be expected over time and will show you that the treatment is working.

   Body composition

   Testosterone replacement in men with low testosterone increases lean body mass and strength and decreases fat mass.

   Diabetes

   Testosterone therapy may also have metabolic benefits in men with diabetes and/or metabolic syndrome. Men with diabetes have been shown to have substantially lower testosterone levels than men in the general population, yet low testosterone in many remains undiagnosed and untreated. It is not yet fully known whether diabetes is a cause or a consequence of low testosterone.

   Bone

   Low testosterone can lead to thinning of the bones (osteoporosis) and men with hip fractures tend to have low testosterone. Testosterone replacement increases bone density.

   If low testosterone occurs during adulthood, you can make some lifestyle and dietary changes to help prevent osteoporosis. Regular exercise and adequate amounts of calcium and vitamin D help to maintain bone strength and are important to reduce the risk of osteoporosis.

   Did you find this content helpful?

   Yes No

   References

   • Maganty A, Shoag JE, Ramasamy R. Testosterone threshold - does one size fit all? The aging male : the official journal of the International Society for the Study of the Aging Male. 2015;18(1):1-4. Return to content
   • Carruthers M. The paradox dividing testosterone deficiency symptoms and androgen assays: a closer look at the cellular and molecular mechanisms of androgen action. The journal of sexual medicine. 2008;5(4):998-1012 Return to content
   • Dohle GR, Arver S, Bettocchi C, Jones TH, Kliesch S, Punab M. 2017 EAU Guidelines on Male Hypogonadism. Return to content
   • Dean JD, McMahon CG, Guay AT, et al. The International Society for Sexual Medicine's Process of Care for the Assessment and Management of Testosterone Deficiency in Adult Men. The journal of sexual medicine. 2015;12(8):1660-1686. Return to content
   • Morales A, Bebb RA, Manjoo P, et al. Diagnosis and management of testosterone deficiency syndrome in men: clinical practice guideline. Appendix available at: http://www.cmaj.ca/content/suppl/2015/10/26/cmaj.150033.DC1/15-0033-1-at.pdf (accessed Jan 10, 2016). CMAJ. 2015;187(18):1369-1377. Return to content
   • Bhasin S, Cunningham GR, Hayes FJ, et al. Testosterone therapy in men with androgen deficiency syndromes: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2010;95(6):2536-2559 Return to content
   • Morgentaler A, Zitzmann M, Traish AM, et al. Fundamental Concepts Regarding Testosterone Deficiency and Treatment: International Expert Consensus Resolutions. Mayo Clin Proc. 2016;91(7):881-896 Return to content
   • Saad F, Aversa A, Isidori AM, Zafalon L, Zitzmann M, Gooren L. Onset of effects of testosterone treatment and time span until maximum effects are achieved. Eur J Endocrinol. 2011;165(5):675-685 Return to content
   • Lunenfeld B, Mskhalaya G, Zitzmann M, et al. Recommendations on the diagnosis, treatment and monitoring of hypogonadism in men. The aging male : the official journal of the International Society for the Study of the Aging Male. 2015;18(1):5-15 Return to content
   • Behre HM, Nieschlag E. Testosterone preparations for clinical use in males Testosterone: Action, Deficiency, Substitution. 4 ed: Cambridge University Press; 2014:309-335. Return to content
   • Dobs AS, Meikle AW, Arver S, Sanders SW, Caramelli KE, Mazer NA. Pharmacokinetics, efficacy, and safety of a permeation-enhanced testosterone transdermal system in comparison with bi-weekly injections of testosterone enanthate for the treatment of hypogonadal men. J Clin Endocrinol Metab. 1999;84(10):3469-3478. Return to content
   • Gooren LJ. Advances in testosterone therapy. Front Horm Res. 2009;37:32-51. Return to content
   • Wolf J, Keipert D, Motazedi H, Ernst M, Nettleship J, Gooren L. Effectiveness and tolerability of parenteral testosterone undecanoate: a post-marketing surveillance study. The aging male : the official journal of the International Society for the Study of the Aging Male. 2017;20(4):225-234. Return to content
   • Bayer Pharma AG. Global Nebido® Satisfaction Study. 2009. Return to content
   • McCullough AR, Khera M, Goldstein I, Hellstrom WJ, Morgentaler A, Levine LA. A multi-institutional observational study of testosterone levels after testosterone pellet (Testopel((R))) insertion. The journal of sexual medicine. 2012;9(2):594-601. Return to content
   • Rogol AD, Tkachenko N, Bryson N. Natesto , a novel testosterone nasal gel, normalizes androgen levels in hypogonadal men. Andrology. 2016;4(1):46-54. Return to content
   • Wang C, Swerdloff R, Kipnes M, et al. New testosterone buccal system (Striant) delivers physiological testosterone levels: pharmacokinetics study in hypogonadal men. J Clin Endocrinol Metab. 2004;89(8):3821-3829. Return to content
   • de Souza Silva MA, Mattern C, Topic B, Buddenberg TE, Huston JP. Dopaminergic and serotonergic activity in neostriatum and nucleus accumbens enhanced by intranasal administration of testosterone. Eur Neuropsychopharmacol. 2009;19(1):53-63. Return to content
   • Gooren L. Diagnosing hypogonadism and treating decisions in different parts of the world: shifts in patterns between 2006 and 2015. The aging male : the official journal of the International Society for the Study of the Aging Male. 2016;19(1):46-53. Return to content
   • Behre HM, Christin-Maitre S, Morales AM, Tostain J. Transversal European survey on testosterone deficiency diagnosis. The Aging Male. 2012;15(2):69-77 Return to content
   • Bhasin S, Brito JP, Cunningham GR, et al. Testosterone Therapy in Men With Hypogonadism: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2018. Return to content
   • Kim C, Barrett-Connor E, Aroda VR, et al. Testosterone and depressive symptoms among men in the Diabetes Prevention Program. Psychoneuroendocrinology. 2016;72:63-71. Return to content
   • Rastrelli G, Carter EL, Ahern T, et al. Development of and Recovery from Secondary Hypogonadism in Aging Men: Prospective Results from the EMAS. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100(8):3172-3182. Return to content
   • Corona G, Isidori AM, Buvat J, et al. Testosterone supplementation and sexual function: a meta-analysis study. The journal of sexual medicine. 2014;11(6):1577-1592. Return to content
   • Isidori AM, Giannetta E, Greco EA, et al. Effects of testosterone on body composition, bone metabolism and serum lipid profile in middle-aged men: a meta-analysis. Clin Endocrinol (Oxf). 2005;63(3):280-293 Return to content
   • Zarrouf FA, Artz S, Griffith J, Sirbu C, Kommor M. Testosterone and depression: systematic review and meta-analysis. Journal of psychiatric practice. 2009;15(4):289-305. Return to content
   • Ng Tang Fui M, Hoermann R, Prendergast LA, Zajac JD, Grossmann M. Symptomatic response to testosterone treatment in dieting obese men with low testosterone levels in a randomized, placebo-controlled clinical trial. Int J Obes (Lond). 2017;41(3):420-426. Return to content