Imprint

A- A+

Imprint

Vydal

Bayer, spol. s r. o.
Twin City, blok A
Karadžičova 2
811 09 Bratislava

Recepcia
tel.: +421 2 592 13 321

IČO: 35759143
DIČ: 2020253818
IČ DPH: SK2020253818

Banka: Citibank,a.s., č. účtu: 2001780204/8130
Okresný súd Bratislava I., Obchodný register,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18413/B

© Copyright Bayer, spol. s r.o.


Posledná aktualizácia: 2021
L.SK.MKT. PP-NEB-SK-0001-1